Användarvillkor och kövillkor

Vi erbjuder våra tjänster till privatpersoner. Du godkänner att allt material är skyddat av upphovsrätten. Det är förbjudet att filma, fota eller kopiera material till dig själv eller till andra på din dator eller mobil. Även material som är nedladdningsbart får inte delas vidare med andra, det är ditt personliga material. Det är förbjudet att dela inloggning med någon annan, den är din personliga.

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms.

Kortbetalning via Stripe för din säkerhet:

En av våra högsta prioriteringar är att skydda din ekonomiska och personliga information. Det är därför vi samarbetar med betalleverantör Stripe om automatiskt krypterar all känslig information som skickas mellan din dator och deras servrar. Vill du veta mer läs på deras hemsida.

Ångerrätt online kurser eller medlemskap

Du har ingen ångerrätt på online kurser, samtal eller medlemskap om inte annat är avtalat på enskild kurs köpsida. Innehållet i medlemstjänsten och andra kurser ex sommarboozten på 8 veckor, utvecklas löpande och kan komma att förändras utan föregående information. Ägare Nina Berg äger rätt att avsluta medlemsprogrammet som tjänst och kommer om det sker meddela medlemmarna 6 månader innan så sker via mail. 

Särskilda villkor för medlemskap i Lev nykter)

Genom ditt köp av medlemskap i medlemsprogrammet eller sommarboozten åtar du dig att betala enligt den prisplan du väljer.  Summa som angivits är ink. moms.  Om din betalning uteblir om t ex summan inte kunde dras från ditt betalkort görs ett antal försök sedan avslutas vårt samarbete per omgående. Skulle detta hända kommer en faktura på återstående månader, veckor att sändas till dig. Ingår det samtal i det medlemsskapet eller kurs du är dessa samtal på 40 minuter och de ska användas 6 månader räknat från det datum efter det att du köpt medlemsskapet eller sommarboozten. Återbetalning görs ej oavsett anledning. Vid uppvisande av sjukintyg kan tiden för samtalen förlängas. Med ömsesidig respekt kommer vi överens om missförstånd uppstår.

Din investering dras enkelt från ditt betalkort månadsvis. 

Personuppgifter och sekretess

Vi följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver i dokumentet GDPR.

Förbehåll och reservationer

Medlemstjänsten Leva nykter, Sommarboozten och samtal tillhandahåller kunskap och instruktioner men tar inte ansvar för implementeringen eller eventuella resultat eller brist på resultat som en följd av medlemsskapet, sommarboozt eller samtal. Varje medlem, kursdeltagare eller klient står helt ansvarig för sig själv och sin egen utveckling, nykterhet, hälsa och välmående oavsett råd eller annan kunskap som förmedlas i Leva nykter, sommarboozten eller samtal.

Företag

Företagsnamn: Nina Berg – en spark i röven Rundelsgatan 3, 22 36 Malmö, Org: 6904096242

Copyright @ ninaberg. All rights reserved

ninaberg - Powered By Zenler